Transparència

Portal de transparència

La Fundació Espurnes Barroques. Música i experiències al Territori Barroc es va constituir el dia 7 de maig de 2021 mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Manresa Sr. Francisco de Borja Morgades de Olivar, núm. 1321 de protocol. Per Resolució del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques de data 10 de desembre de 2021 va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3248.

El Patronat de la Fundació està constituït pels membres següents:

Jaume Badia Pujol, President
Pere Fons Vilardell
Jaume Biarnés Digon
Maria Garganté Llanes
Raül Garrigasait Colomés
Assumpció Malagarriga Rovira
Valentí Oviedo Cornejo
Maria Victòria Quintana Trias
David Sanclimens Solervicens, Secretari no patró

Director de la Fundació: Josep Barcons Palau

Accés als Estatuts de la Fundació Espurnes Barroques. Música i experiències al Territori Barroc (clica aquí).

Accés al Codi de bon govern

torna