Territori barroc

Salvant el pas del temps, les desamortitzacions del segle XIX, la fúria iconoclasta dels primers mesos de la Guerra Civil… hi ha un indret a la Catalunya Central que ha conservat un important llegat barroc: el Territori Barroc. El constitueixen tot de petits municipis que s’estenen, aproximadament, en el triangle format pel Santuari del Miracle, Cervera i Manresa. Més enllà de les divisions administratives, el Territori Barroc és la confluència d'un paisatge, una gent i un patrimoni artístic, històric, cultural i gastronòmic, únics. Al mapa s'hi poden observar els municipis a on ha fet (daurat) i a on fa parada (granate) el festival.