Assajos oberts per a alumnes de música de Manresa

JORDI SAVALL, LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA i HESPÈRION XXI