Sigues amic d'Espurnes Barroques!

Per què?

  • Per contribuir que sigui un festival amb projecció de futur, assegurant-ne la viabilitat.
  • Per participar en la tria d’un concert del festival.
  • Per rebre en primícia les últimes novetats del festival.

Inscripció

Dades personals


Contribució

La persona de qui s’indiquen les dades sol·licita ser Amic de l’Associació sense ànim de lucre Espurnes Barroques, i adquireix el compromís d’aportar anualment la següent quota fins que no s’indiqui el contrari. L’eventual cancel·lació de la quota s’ha de notificar per correu electrònic a info@espurnesbarroques.cat abans del mes de desembre de l’any anterior.

10€      30€      Una altra quantitat (superior)

Aquesta aportació s’emprarà exclusivament per contribuir a sufragar les despeses artístiques i de producció del festival.


Pagament

Forma de pagament: domiciliació bancària


Autoritzo la utilització de les meves dades personals perquè se’m pugui enviar informació i declaro que he llegit i accepto la política de privacitat.